TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

 4. Satın alınan her bir ürün, 14 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: …..
ADRES: …..
TEL: ……

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak …….. BANKASI TR00 0000 0000 0000 0000 0000 00 hesabımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Teslimat & İade

200 TL üzerindeki 1000'lerce üründe ücretsiz teslimat mevcuttur. Ek bir ücret karşılığında size uygun belirli bir teslimat tarihi ve saati seçin.
delivery return img 2

Teslimat Seçeneklerine Genel Bakış

Robovex, her gereksinim için ideal nakliye yöntemleri sunar. DHL/Standard Parcel Post ile düşük fiyatlı, DHL Express (yalnızca Almanya) veya UPS ile daha hızlı veya özel olarak eğitilmiş bir nakliye komisyoncusu tarafından özellikle güvenilir ve güvenli. Ayrıca isterseniz siparişinizi Mağazamızdan kendiniz de teslim alabilirsiniz. Bu sayfada, mevcut tüm nakliye yöntemlerine genel bir bakış bulacaksınız.

1. Ürünü Sipariş Edin ve Teslimat Yöntemini Belirtin

delivery img icon 1 3

2. Bir Sipariş Onay Mesajı Alacaksınız

delivery img icon 2 4

3. Siparişinizin Gelmesini Bekleyin

delivery img icon 3 5

4. Siparişinizi Ödeme Alanından Teslim Alın

delivery img icon 4 6
small items 7

Küçük Öğeler

Standart teslimat 3-5 iş günü içinde elinizde olsun
1000 TL üzerindeki siparişler: Tüm gün teslimat. İstediğiniz zaman sipariş verin: FREE
1000 TL altındaki siparişler: Tüm gün teslimat. İstediğiniz zaman sipariş verin: $5
Hafta içi saat dilimi 12:00 - 17:00 arasındadır. Akşam 9'a kadar sipariş verin. $10
Ertesi gün teslimat Haftanın 7 günü ertesi gün teslim alın
Tüm gün teslimat. Akşam 9'a kadar sipariş verin. $5
Hafta içi saat dilimi 12:00 - 17:00 arasındadır. Akşam 9'a kadar sipariş verin. $10

Küçük derken neyi kastediyoruz? Büyük mutfak/çamaşır makineleri ve 43 inçten büyük TV’ler dışında hemen hemen her şey Küçük Öğeler sınıfındadır.

large items 8

Büyük Öğeler

Standart teslimat 2 iş günü içinde teslim alın
07:00 - 20:00 arası tüm gün teslimat. İstediğiniz zaman sipariş verin: From $20
Bir zaman dilimi seçin 07:00 - 11:00, 09:00 - 13:00, 11:00 - 15:00, 13:00 - 17:00. İstediğiniz zaman sipariş verin: From $35
Ertesi gün teslimat hafta içi ertesi gün
07:00 - 20:00 saatleri arasında tüm gün teslimat. 19:00'a kadar sipariş: From $30
Bir zaman dilimi seçin 07:00 - 11:00, 09:00 - 13:00, 11:00 - 15:00, 13:00 - 17:00. 19:00'a kadar sipariş: From $45

Büyük derken neyi kast ediyoruz? Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar ve 43″ üzeri TV’ler gibi başlıca ev aletleri Büyük Öğeler sınıfındadır.

Mal Değişimi veya İadesi

Ürün kaliteli ise alıcı mesafeli sözleşmeyi akdinden itibaren 14 gün içinde feshetme hakkına sahiptir.

Tüketicinin sözleşmeyi fesih hakkının korunması için ürünlerin orijinal hallerini koruduğunu izlemesi gerekmektedir. Müşterinin kusuru olmaksızın cihazın tahrip olması, hasar alması veya zarar görmesi halinde, müşteri sözleşmeyi feshetme imkanından mahrum değildir. Ürünün ambalajından çıkarılması veya işlevselliğinin kontrol edilmesi nedeniyle değerin düşmüş olması, tüketicinin iade talebi yazamayacağı anlamına gelmez.

Aşağıdaki bileşenlerden en az biri eksikse ürün geri kabul edilmez:

 • Tam donanımlı ekipman;
 • Robovex çevrimiçi mağazasında satın alma gerçeğini kanıtlayan bir makbuz;
 • Garanti belgesi;
 • Servis departmanı tarafından hazırlanan kusurun açıklamasını içeren bir yasa.

Malların parası, yürürlükteki mevzuat tarafından belirlenen şartlar dahilinde iade edilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Robovex, ürünlerimi ne zaman teslim eder?

Robovex, ürünlerin teslimatını genellikle siparişin ardından 1-3 iş günü içerisinde gerçekleştirir. Ancak, teslimat süresi ürünün stok durumuna ve sevkiyat adresine göre değişebilir.

Teslimat ücreti nedir?

Robovex, belirli bir tutarın üzerindeki siparişler için ücretsiz kargo hizmeti sunmaktadır. Belirli bir tutarın altındaki siparişler için ise teslimat ücreti ürünün ağırlığına, boyutuna ve sevkiyat adresine göre belirlenir.

Ürünümü nasıl takip edebilirim?

Robovex, ürününüzün kargo takip numarasını e-posta yoluyla size iletecektir. Bu takip numarasıyla kargonuzun nerede olduğunu takip edebilirsiniz.

Ürünüm hasarlı geldi, ne yapmalıyım?

Eğer ürününüz hasarlı olarak teslim edildiyse, kargo görevlisinin yanında paketi açarak hasarı tespit edin. Hasarı gösteren fotoğrafları çekin ve müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçin. Robovex, hasarlı ürünler için iade ve değişim hizmeti sunmaktadır.

Ürünümü değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Eğer ürününüzü değiştirmek istiyorsanız, ürünü kullanılmamış ve orijinal ambalajında olacak şekilde iade edebilirsiniz. Değişim talebinizi müşteri hizmetleri ekibine bildirin. Değişim ücreti ürünün markası ve modeline göre değişebilir.

Ürünümü iade etmek istiyorum, nasıl yapabilirim?

Ürün iadesi yapmak istiyorsanız, ürünü kullanılmamış ve orijinal ambalajında olacak şekilde geri göndermeniz gerekmektedir. İade talebinizi müşteri hizmetleri ekibine bildirin. İade süreci ürünün markası ve modeline göre değişebilir.

İade süreci ne kadar sürer?

İade süreci, iade edilen ürünün durumuna ve iade sebebine göre değişebilir. İade işlemi tamamlandıktan sonra, para iadesi yapılmaktadır. İade süresi, bankanızın işlem süresine göre ortalama 3-5 iş günüdür.

Kullanılmış bir ürünü iade edebilir miyim?

Robovex, kullanılmış ürünlerin iadesini kabul etmemektedir. İade edilen ürünün kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması gerekmektedir. Aksi takdirde iade işlemi kabul edilmeyecektir.

Ürün iadesi veya değişimi için ne kadar süre var?

Robovex, ürün iadesi veya değişimi için genellikle 14 gün süre vermektedir. Ancak, bazı ürünler için iade veya değişim süresi farklılık gösterebilir. İade veya değişim talebinde bulunmadan önce, ürünle ilgili iade ve değişim koşullarını kontrol etmeniz önerilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

 • phone 1 9 +90 216 606 64 85
 • messenger 10 Messenger
 • telegram 11 Telegram
 • email 12 Email: info@robovex.com

Bizi Takip Edin